Kampaň za chutné zdravie

Poslaním Kampane za chutné zdravie je zvýšiť povedomie ľudí o prínosoch zdravého stravovania pre fyzické a psychické zdravie a prírodu, o finančných súvislostiach a dôsledkoch.

Základné informácie o kampani

Poslanie:                            

Poslaním Kampane za chutné zdravie je zvýšiť povedomie ľudí o prínosoch zdravého stravovania pre fyzické a psychické zdravie a prírodu a o finančných súvislostiach a dôsledkoch.

Ciele:

Cieľom Kampane za chutné zdravie je, aby ľudia na Slovensku mali možnosť  poznať výhody zdravého stravovania, stravovať sa chutne a zdravo kdekoľvek a žiť ešte viac ekologicky a finančne výhodnejšie.